Auktoriserad bestyrkning
Auktoriserad översättare Eugene Rivelis
Jag är både civilingenjör, utbildad IT-konsult och fil.
dr. i slaviska språk.

     Mina publicerade ordböcker i juridik, förvaltning
och ekonomi används av de flesta som sysslar
med översättning mellan svenska och ryska.

    Jag äter och dricker måttligt, har en giftig humor
men ändå är tolerant och tålmodig, tycker om hundar och är en freak av precision i allt, från ordval till tidshållning.
     Som översättare har jag en livslång erfarenhet av yrket och är auktoriserad av Kammarkollegiet med rätt att bestyrka översatta handlingar som ska accepteras i t.ex. domstol och i utlandet.
e-post
Hem  |